Ημερομηνία Αγώνα: Κυριακή 04 Σεπτεμβρίου 2022
Ώρα Εκκίνησης 21km: 10.00
Ώρα Εκκίνησης 9km: 10.15

Countdown to Race Day

316Days09Hours26Minutes29Seconds