Πληροφορίες Πληρωμών

Το κόστος συμμετοχής ειναι 20.00€.

Τα έξοδα και οι προμήθειες της τράπεζας από την κατάθεση  επιβαρύνονται οι καταθέτες αποκλειστικά και όχι η διοργανωση.

 

Έγκυρες εγγραφές θεωρούνται οι εγγραφές που συνοδεύονται με αποδεικτικό κατάθεσης στην ΤΡΑΠΕΖΑ έως και τις 12:00 η ώρα στις 13/8

 

Πέρα από αυτό το χρονικό όριο δεν αναγνωρίζετε καμμία εγγραφή και ως εκ τούτο θεωρούνται άκυρες οι μεταγενέστερες καταθέσεις στο λογαριασμό τράπεζας.  

 

Στις 12:10 θα ανακοινωθούν οι έγκυρες εγγραφές οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

 

Αρ. Λογ. Πειραιώς. GR 38 0171 6180 0066 1813 2120 566