Χορηγοί

METALKO ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΟΡΟΩΝ
Studio Κωνσταντίνος ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΖΙΒΑΝΑΚΗ
METALKO ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ
Αλλαντικά - Τυροκομικά Iωάννης Φ. Μπέγγας